Psychotesty - psycho testy v našem životě

Máš za kloboukem? Prověří tě IQ test!

Psychotesty se pod vlivem médií stávají vyhledávanějšími. Nabízejí se nám prostřednictvím seriózních stránek organizací, které se specializují na profesionální psychodiagnostiku, ale narážíme na i ně i v sekci zábavy na nejrůznějších internetových stránkách.

Psycho testy dělíme do dvou kategorií – klinické a testové. Mezi klinické metody se řadí pozorování, rozbor, anamnéza a analýza. V rámci testových metod můžeme hovořit o testech osobnostních a výkonostních. Výkonové testy zkoumají inteligenci, testují paměťové dovednosti, prostorovou představivost atp.

  • Test inteligence je normalizovaný test, navržený pro změření lidské inteligence, jako rozdíl dosažených vědomostí. Správně by měl obsahovat co nejvíc otázek z různých oddílů – numerický, verbální, prostorový atp.
  • Na něj lze navázat testem emoční inteligence. Testem, populárním od 90. let 20. století, který hodnotí schopnost zacházet s emocemi a spolupráci se sociálním okolím.
  • Baum test lze s trochou nadsázky charakterizovat jako test “Nakresli strom”. Testem projekce, který bývá doplňkem grafologického rozboru.
  • Rorschachův test, psychodiagnostická metoda tzv. inkoustových skvrn, je výsledkem práce Hermanna Rorschacha. Po značné redukci sestává z deseti karet, na nichž jsou černé i barevné symetrické inkoustové skvrny.
  • Test temperamentu, jeden z nejpopulárnějších testů, nám umožňuje prostřednistvím několika otázek odhalit, jakou mírou vzrušivosti oplýváme. Výsledkem jsou čtyři druhy temperamentu – flegmatik, sangvinik, melancholik a cholerik.

Výsledky psychotestů často odhalují patologické jevy, umožňují nám poznat rozsah našich dovedností. Na druhou stranu, nejsme-li při testování dostatečně upřímní a některé okolnosti zamlčíme, či "upravíme", podají nám zkreslený výsledek, dále již nepoužitelný.