Psychotesty - psycho testy v našem životě

Psychotesty se pod vlivem médií stávají vyhledávanějšími. Nabízejí se nám prostřednictvím seriózních stránek organizací, které se specializují na profesionální psychodiagnostiku, ale narážíme na i ně i v sekci zábavy na nejrůznějších internetových stránkách.

Psycho testy dělíme do dvou kategorií – klinické a testové. Mezi klinické metody se řadí pozorování, rozbor, anamnéza a analýza. V rámci testových metod můžeme hovořit o testech osobnostních a výkonostních. Výkonové testy zkoumají inteligenci, testují paměťové dovednosti, prostorovou představivost atp.

  • Test inteligence je normalizovaný test, navržený pro změření lidské inteligence, jako rozdíl dosažených vědomostí. Správně by měl obsahovat co nejvíc otázek z různých oddílů – numerický, verbální, prostorový atp.
  • Na něj lze navázat testem emoční inteligence. Testem, populárním od 90. let 20. století, který hodnotí schopnost zacházet s emocemi a spolupráci se sociálním okolím.
  • Baum test lze s trochou nadsázky charakterizovat jako test “Nakresli strom”. Testem projekce, který bývá doplňkem grafologického rozboru.
  • Rorschachův test, psychodiagnostická metoda tzv. inkoustových skvrn, je výsledkem práce Hermanna Rorschacha. Po značné redukci sestává z deseti karet, na nichž jsou černé i barevné symetrické inkoustové skvrny.
  • Test temperamentu, jeden z nejpopulárnějších testů, nám umožňuje prostřednistvím několika otázek odhalit, jakou mírou vzrušivosti oplýváme. Výsledkem jsou čtyři druhy temperamentu – flegmatik, sangvinik, melancholik a cholerik.

Výsledky psychotestů často odhalují patologické jevy, umožňují nám poznat rozsah našich dovedností. Na druhou stranu, nejsme-li při testování dostatečně upřímní a některé okolnosti zamlčíme, či "upravíme", podají nám zkreslený výsledek, dále již nepoužitelný.