Test kresby stromu – Baum test

Je rovněž jako Rorschachův test testem projekce. Baum test bývá povětšinou doplňkem, pomocnou technikou, grafologického rozboru.

Při kresbě stromu jedinec dává najevo především skryté osobní postoje, odhaluje svou minulost, například i to, jak se staví ke své budoucnosti.

U kresby stromu se vykládají tři hlavní symboly: kořeny a pata kmene, kmen a srdce stromu (přechod kmene a větví), koruna a větve.

Velikost stromu x celkový dojem

Je kresba minimalistická? Je strom odbytý ve stylu lízátka, palmy či jehličnanu? V tom případě se jedná o projev nedůvěřivosti a obrany.

Tlak x tahy kresby

Rázné a tvrdohlavé povahy vyvíjí na kresbu nepřiměřeně vysoký tlak. Naopak lidé nesmělí, kteří se vyhýbají konfliktům, vyvíjí co nejmenší tlak. Lidé vyrovnaní, kteří si stojí za svými rozhodnutími vyvedou svou kresbu rovnoměrným tlakem, popř. I stínováním.

Tahy, které jsou výrazně silné či slabé upozorňují na nevyváženost v určitých oblastech a životních obdobích.

Čím více opravovaných tahů se na stromě nahází, tím více se člověk cítí nejistý sám sebou.

Kořeny x pata stromu

Sklon ke snění, odstup od reality a touhu po neznámém ukazují lidé, kteří za stromem nakreslí horizont, moře, hory atp.

Pocity osamění a neporozumění okolního světa sídlí v člověku, který strom usadí doprostřed ohraničeného prostoru, ohrady atp. Pocity méněcennosti zase, je-li strom zakreslený v prohlubni nebo na kopci či hoře.

Kořenový systém vykreslený jemnými tahy značí nejistotu s vlastní minulostí.

Optimální strom by měl vyrůstat z půdy nebo trávy a měl by mít rozšířenější patu kmene (základnu).

Výrazná kresba na levé straně značí náklon k minulosti, pravá strana zase značí nedůvěřivost.

Kmen x přechod kmene a větví

Kmen hovoří o zrání člověka, přechod pak o dospívání. Hladké, nezvýrazněné a neopravované napojení značí bezproblémový a nerušený přechod mezi dětstvím a dospíváním. Jakékoli šrafování, pokřivení, suky a dutiny naznačují nejistotu v současné situaci.

Dutiny a deformace kmene symbolizují poranění duše, traumata nebo nepříjemné vzpomínky na dětství.

Zvýrazněná levá strana kmene vypovídá o introvertní povaze kreslícího, naopak pravá strana značí extrovertní povahu.

Koruna a větve

Obecně koruna naznačuje osobnost a sociální kontakt. Větve pak celistvost charakteru. Důležitý je první dojem. Pravidelná, plná koruna značí vitalitu, vyvážený vztah k životu.

Dalším důležitým aspektem je hustota větví a jejich provedení. Respektive propracovanost u kreativních osob s dobrým pozorovacím talentem. Slabé větvičky kreslí osoby stydlivé, nedůvěřivé. Otevřené, nijak neuzavřené větve značí snadnou ovlivnitelnost autora.


Pocitově založené, zasněné osoby kreslí strom s listy. Holé zimní stromy spíše osoby rezervované.

Nezralé osoby vyzdobí strom například hnízdy, květy nebo ovocem.

Byla pro vás tato informace užitečná?