EQ - kvocient emoční inteligence

Emoční kvocient hodnotí schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat se sociálním okolím. Hodnotí lidské vlastnosti jako je motivace sebe sama, sebeovládání, sebeuvědomění, schopnost vcítit se, přizpůsobit.

Emoční inteligence začala získávat na důležitosti v 90. letech 20. století. Americký psycholog Daniel Goleman ve svých pracích poukázal na výzkumy psychologů a neurologů a zpřístupnil je tak široké veřejnosti. Začal dávat do souvislostí fakt, že lidé úspěšní v zaměstnání často nedisponují mimořádně vysokým IQ, ale výrazným EQ. Samozřejmě nejde Golemanova teze o sepjetí mezi emoční inteligencí a kariérou generalizovat.

Hodnota IQ a EQ vůbec nemusí být vůbec stejná. Během života se také může měnit. Může být rozvíjena díky životním zkušenostem v dospělosti či naopak snižována během emočního strádání během dětství. Všeobecně platným pravidlem je, že EQ je snazží během života snížit, než naopak zvýšit. Zjednodušeně lze hodnoty rozdělit do čtyř skupin.

  • Vysoké EQ x Nízké IQ
  • Vysoké EQ x Vysoké IQ
  • Nízké EQ x Nízké IQ
  • Nízké EQ x Vysoké IQ
Byla pro vás tato informace užitečná?