Rorschachův test

Rorschachův test (ROR) je psychodiagnostická metoda, rozebírající lidskou osobnost, používaná zejména v klinické psychologii. V roce 1921 představil veřejnosti test inkoustových skvrn švýcarský psychiatr Hermann Rorschach. Toto jednoduché a relativně rychlé testování je používáno jako běžný vyšetřovací postup, který využívají psychiatři a psychologové po celém světě.

Na počátku svého vzniku využíval ROR spoustu inkoustových skvrn. Rorschach je ukazoval svým pacientům a ty, které nejvíce podněcovali fantazii, začal používat v praxi. Rorschachův test nyní využívá 10 karet s barevnými a černobílými symetrickými skvrnami a předpokládá úzký vztah mezi vizuálním vnímáním a osobností. Zahrnuje tři barevné skvrny, pět černých skvrn a dvě černo-červené, všechny na bílém pozadí. Osoby racionálně založené nejprve zkoumají tvar skvrn, teprve poté barvy. Osoby emotivně založené se nejprve zaměří na barvy a teprve pak hodnotí tvary skvrny.

Pořadí předkládaných karet není náhodné. Žádosti o přetočení obrázku, verbální i neverbální reakce, doba přemýšlení či naopak rychlost odpovědí, její originalita... Vše je během testu zaznamenáváno. Kvůli objektivnosti odpovědí ke každé kartě náleží tabulka, kde se nachází několik možností odpovědí.

Jako téměř všechny psychodiagnostické metody má ROR své odpůrce, kteří poukazují na její kontroverznost a neobjektivitu. Na kolik pacient své odpovědi před vyřčením cenzuruje. Tím je tudíž napadána věrohodnost výsledků. Vyhodnocení může být také zkreslené snahou psychologa, který se usilovně snaží zařadit pacientovy odpovědi do určitých kategorií.

Byla pro vás tato informace užitečná?